Job Openings

Anunt

Data Publicarii : 09 August 2018

CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU PREGATIRE AVANSATA SI CERCETARE IN FIZICA- filiala a INCDFM, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.407, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de asistent de cercetare stiintifica pentru absolventi ai Facultatii de Fizica, Automatica si Calculatoare, Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei. Posturile sunt destinate tinerilor absolventi care nu depasesc 4 ani vechime in cercetare. Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, in cadrul proiectului PCCDI-2017 cu titlul “Valorificarea Extensivă a experienței în activități de Spațiu și Securitate”.

Perioada de angajare: Septembrie 2018 - 31 decembrie 2020, cu posibilitate de prelungire, functie de rezultate si existenta finantarii.  

Tematica:  Valorificarea și exploatarea metodelor și programelor software elaborate pentru analiza complexă, neliniară a parametrilor caracteristici diferitelor tipuri de măsurători spațiale (astronomice, astrofizice și cosmologice).

Cunostiinte necesare: fizica generala, programare.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii se pot consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Persoana de contact: Sabin STOICA 0740189698


Anunt

Data Publicarii : 23 Iulie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 9 (noua) posturi de asistent de cercetare stiintifica,  absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii;mecatronica), Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale).

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, in cadrul proiectelor PCCDI dupa cum urmeaza:

 • 3 posturi pe proiectul: "Noi directii de dezvoltare tehnologica si de utilizare a materialelor nanocompozite avansate", Director Proiect: Dr. Victor Kuncser;
 • 1 post pe proiectul: "Program interinstituțional pentru dezvoltarea de solutii avansate pe baza de eco-nanotehnologii pentru tratamente multifunctionale ale materialelor textile si din piele", Responsabil Proiect: Dr. Mihaela Baibarac;
 • 3 posturi pe proiectul: "Materiale compozite cu oxid de grafen pentru îmbunătățirea performanței la acțiunea focului a elementelor de construcții și instalații în scopul protejării vieții în caz de incendiu", Responsabil Proiect: Dr. Mihaela Baibarac;
 • 1 post pe proiectul: "Noi metodologii de diagnosticare si tratament: provocari actuale si solutii tehnologice bazate pe nanomateriale si biomateriale", Director Proiect: Dr. George Stan;
 • 1 post pe proiectul: "Paradigme tehnologice în sinteza și caracterizarea structurilor cu dimensionalitate variabilă", Director Proiect: Dr. Cristian Mihail Teodorescu.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 21 august 2018.

 • Proba scrisa: 29 August 2018, ora 09:00
 • Proba orala: 30 August 2018, ora 09:00

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.


Anunt

Data Publicarii : 13 Aprilie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de cercetator stiintific gradul 3.

Expertiza solicitata: cunostinte teoretice in fizica starii solide, experienta in depuneri de straturi subtiri prin tehnici tip PLD sau pulverizare in radio-frecventa cu magnetron, experienta in caracterizarea materialelor prin difractie de raze X, spectroscopie Raman, FTIR, cunostinte in domeniul electrochimiei.

Sarcini: dezvoltarea de material cu potential de aplicatii in domeniul bio-medical; dezvoltarea de structuri grafena-feroelectric pentru aplicatii in senzoristica, electronica si optoelectronica(proiecte in derulare sau care urmeaza sa inceapa).

Calendarul pentru desfsurarea concursului, este urmatorul:

Activitate

Perioada

Anuntarea concursului

13 aprilie 2018

Depunerea dosarelor

12 mai 2018

Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic

14 mai 2018

Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs

14 mai 2018

Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise

15-16 mai 2018

Proba interviu

17 mai 2018

Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs

18 mai  2018

Depunerea de contestatii

21 mai 2018

Solutionarea contestatiilor

22 mai 2018

Afisarea raspunsului la contestatii

22 mai 2018

Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs

23 mai 2018

         

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 12 mai 2018.

Relatii la telefon: 0213690185/105.


Anunt

Data Publicarii : 26 Martie 2018

CENTRUL INTERNATIONAL PENTRU PREGATIRE AVANSATA SI CERCETARE IN FIZICA (CIFRA) - filiala a INCDFM, cu sediul in oras Magurele str. Atomistilor, nr. 407, jud. Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

1 post de cercetator stiintific grad 1, cu atributii in:

 • Dezvoltarea de modele teoretice si computationale in fizica nucleara, fizica astroparticulelor si fizica energiilor inalte.
 • Coordonarea unor proiecte educationale de formare/pregatire a tinerilor cercetatori

1 post de cercetator stiintific grad 2, cu atributii in:

 • Dezvoltarea de modele si aplicatii pe tematici interdisciplinare (Fizica, Ingineria materialelor, Informatica, Bio/Nano tehnologii, etc.
 • Coordonarea unor proiecte educationale de formare/pregatire a tinerilor cercetatori

Toti candidatii trebuie sa aiba titlul de doctor in unul din domeniile: Fizica, Chimie, Ingineria materialelor, IT, sau alte domenii similare. Toti candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in legea 319/2003 si in OMENCS 6129/2016. Candidatii mai trebuie sa faca dovada ca au condus proiecte de cercetare sau educationale sau au trimis spre evaluare propuneri de proiecte in vederea finantarii, ca au publicat lucrari stiintifice in jurnale internationale de prestigiu, si ca sunt capabili sa dezvolte noi tematici de cercetare in fizica si domenii conexe.

Calendarul pentru desfsurarea concursului, este urmatorul:

Activitate

Perioada

Anuntarea concursului

26 martie 2018

Depunerea dosarelor

26 martie -24 aprilie 2018

Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic

25 aprilie

Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs

25 aprilie

Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise

26 aprilie -27 aprilie 2018

Proba interviu

2 mai 2018

Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs

3 mai 2018

Depunerea de contestatii

4 mai 2018

Solutionarea contestatiilor

7 mai 2018

Afisarea raspunsului la contestatii

8 mai 2018

Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs

8 mai 201

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul CIFRA-INCDFM, Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv pana la 24 aprilie 2018.

Relatii la telefon: 0213690185/105.


Anunt

Data Publicarii : 01 Februarie 2018

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr. 405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 15(cinsprezece) posturi de asistent de cercetare stiintifica, absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii; mecatronica),  Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale).

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 2 martie 2018.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata.

Concursul va avea loc dupa cum urmeaza : 

 • Proba scrisa : 06 Martie 2018, ora 9:00.
 • Proba orala : 07 Martie 2018, ora 9:00.

Relatii la telefon: 0213690185/105.


Anunt

Data Publicarii : 23 Octombrie 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr. 405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

2 posturi de cercetator stiintific grad 1, cu atributii in:

 • Dezvoltarea si caracterizarea de noi materiale si structuri pentru cataliza, fotocataliza, celule solare, alte surse regenerabile de energie, pecum si pentru aplicatii legate de monitorizarea si combaterea poluarii
 • Dezvoltarea tehnicilor de analiza a interfetelor si suprafetelor si aplicarea acestora la diferite materiale si structuri functionale

7 posturi de cercetator stiintific grad 2, cu atributii in:

 • Dezvoltarea si caracterizarea de materiale cu aplicatii in comunicatii fara fir
 • Dezvoltarea de noi structuri pentru electronica transparenta, electronica flexibila, celule solare si dispozitive optoelectronice
 • Caracterizarea structurala a materialelor prin tehnici avansate de difractie cu raze X
 • Depuneri de straturi subtiri, procesare si caracterizare prin tehnici AFM/PFM si similare
 • Dezvoltarea de materiale si nanostructuri pentru cataliza, fotocataliza
 • Utilizarea tenicilor de studiu a suprafetelor in studierea fenomenelor de cataliza si fotocataliza
 • Dezvoltarea de noi materiale si nanostructuri pentru bio-senzori si aplicatii in bioeconomie
 • Dezvoltarea de modele teoretice pentru materia condensata
 • Procesarea si caracterizarea nanocompozitelor, a structurilor hibride si polimerice pentru aplicatii in optoelectronica si conversie fotovoltaica
 • Studierea cristalelor lichide si a materiale polimerice polare

Toti candidatii trebuie sa aiba titlul de doctor in unul din domeniile: Fizica, Chimie, Ingineria materialelor, Biochimie, sau alte domenii similare. Toti candidatii trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute in legea 319/2003 si in OMENCS 6129/2016. Candidatii mai trebuie sa faca dovada ca au condus proiecte de cercetare sau ca au submis propuneri de proiect in vederea finantarii, ca au publicat lucrari stiintifice in jurnale internationale de prestigiu, si ca sunt capabili sa dezvolte noi tematici de cercetare.

Calendarul pentru desfsurarea concursului,  este urmatorul:

Activitate

Perioada

Anuntarea concursului

23 octombrie 2017

Depunerea dosarelor

23 octombrie-21 noiembrie 2017

Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic

23 noiembrie 2017

Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs

24 noiembrie 2017

Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise

27 noiembrie-6 decembrie 2017

Proba interviu

7-8 decembrie 2017

Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs

11 decembrie 2017

Depunerea de contestatii

12-13 decembrie 2017

Solutionarea contestatiilor

14-15 decembrie 2017

Afisarea raspunsului la contestatii

18 decembrie 2017

Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs

18 decembrie 2017

 

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 21 noiembrie 2017.

Relatii la telefon: 0213690185/105.


Anunt

Data Publicarii : 18 Octombrie 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi: 

8 posturi de cercetator stiintific, dupa cum urmeaza:

 • 2 posturi in cadrul laboratorului „Materiale si structuri multifunctionale”. Candidatii vor lucra in domenii precum structuri hibride pentru aplicatii in electronica si optoelectronica, heterostructuri pentru senzori si dispozitive cu efect de camp, materiale biocompatibile si materiale avansate pentru combaterea poluarii
 • 2 posturi in cadrul laboratorului „Materie condensata la nanoscala”. Sarcinile acestora vor fi sa dezvolte noi materiale pentru aplicatii in electronica si optoelectronica (cu precadere materiale 2D si nanostructuri semiconductoare/oxidice in matrice oxidica/semiconductoare), precum si sa dezvolte noi metode de analiza si caracterizare a materialelor functionale.
 • 3 posturi in cadrul laboratorului „Procese optice in materiale nanostructurate”. Sarcinile vor fi legate de prepararea si caracterizarea de materiale pentru aplicatii in electronica (memorii) si optoelectronica, celule solare, materiale pentru stocarea energiei, metode optice de caracterizare a materialelor (spectroscopie Raman, fotoluminiscenta, spectroscopie UV-Vis-NIR).
 • 1 post in cadrul laboratorului „Structura atomica si defecte in materiale avansate”. Sarcinie vor fi legate de utilizarea rezonantei electronice de spin in caracterizarea de materiale avansate.

5 posturi de cercetator stiintific grad 3, cu atributii in prepararea si caracterizarea materialelor multifunctionale avansate, a nanostructurilor din materiale functionale, in analize de interfete si suprafete dar si in dezvoltarea de aplicatii pe baza de materiale si structuri functionale.

4 posturi de IDT sau IDT3 (in functie de dosarul candidatului), cu atributii in mentenanta infrastructurii de cercetare existente, in dezvoltarea de noi echipamente de preparare si caracterizare a materialelor si in proiectarea/realizarea de modele functionale si prototipuri.

Cerintele de inscriere la concurs:

 • Pentru CS si CS3: sa indeplineasca conditiile de vechime conform legii 319/2003; sa aiba titlul de doctor in Fizica, Chimie, Ingineria materialelor, Biochimie, sau alte domenii similare; sa indeplineasca standardele minimale aprobate prin OM 6129/2016
 • Pentru IDT si IDT3: sa aiba studii superioare in stiintele naturii sau stiinte ingineresti; sa indeplineasca conditiile prevazute in regulamentul de concurs

Concursul va consta in 3 probe, conform regulamentelor de concurs afisate pe site-ul INCDFM: o proba de dosar, o proba scrisa si un interviu cu comisia de concurs.

Calendarul pentru desfasurarea concursului, este urmatorul:

Activitate

Perioada

Anuntarea concursului

18 octombrie 2017

Depunerea dosarelor

18 octombrie-16 noiembrie 2017

Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic

17 noiembrie 2017

Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs

17 noiembrie 2017

Analiza de catre comisia de concurs a dosarelor si a lucrarii scrise

20-22 noiembrie 2017

Proba interviu

23-24 noiembrie 2017

Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs

24 noiembrie 2017

Depunerea de contestatii

27 noiembrie 2017

Solutionarea contestatiilor

28-29 noiembrie 2017

Afisarea raspunsului la contestatii

29 noiembrie 2017

Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs

29 noiembrie 2017

 

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului, respectiv 16 noiembrie 2017.

Relatii la telefon: 021.3690.185/105.


Anunt

Data Publicarii : 09 Octombrie 2017

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, cu sediul in str.Atomistilor nr.405A, loc.Magurele, judetul Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Director al Centrului International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica-filiala INCDFM.

Domeniul de activitate al CIFRA  este stabilit prin Regulamentul de organizare si functionare al Centrului International pentru Pregatire Avansata si Cercetare in Fizica-filiala INCDFM, aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie al INCDFM  din  data de 25 februarie 2016.

Dosarele de concurs se depun sau se transmit pana la data de 07 noiembrie 2017, ora 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care functioneaza in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor , Biroul Resurse Umane.

Programul de desfasurare a concursului:

Actiune

Termen Limita

1. Publicarea anuntului pentru concurs

09 octombrie 2017

2. Depunerea dosarelor candidatilor

07 noiembrie 2017

3. Punerea la dispozitia membrilor comisiei de concurs a dosarelor candiatilor

08 noiembrie 2017

4. Evaluarea dosarelor

15 noiembrie 2017

5. Afisarea rezultatelor

15 noiembrie 2017

6. Primirea contestatiilor

15-17 noiembrie 2017

7. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns

20-21 noiembrie 2017

8. Sustinerea interviului

23 noiembrie 2017

9. Afisarea rezultatelor interviului

23 noiembrie 2017

10. Primirea contestatiilor

24-28 noiembrie 2017

11. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns

28-29 noiembrie 2017

12. Elaborarea rapoartelor comisiilor, supunerea spre aprobare

4-5 decembrie 2017

13. Emiterea deciziei de numire in functie

11 decembrie 2017

 

Locul de desfasurare al concursului/interviului: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact: tel.0213690185/105 si pavi@infim.ro

Documente oferite spre consultare :

 • Regulamentul din 23.12.2015 de organizare şi funcţionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM - Descarca
 • Hotarare CA aprobare ROF CIFRA - Descarca
 • ROF CIFRA anexa hotarare CA - Descarca
 • Contract colectiv de munca la nivelul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM - Descarca
 • Raport Anual 2015 INCDFM (Romana) - Descarca
 • Raport Anual 2016 INCDFM (Romana) - Descarca
 • Raport Anual 2015 INCDFM (Engleza) - Descarca
 • Raport Anual 2016 INCDFM (Engleza) - Descarca
 • Lista de contracte de cercetare - dezvoltare in derulare - INCDFM - Descarca
 • Principalele acte normative aplicabile INCD - Descarca
 • Documentele necesare intocmirii dosarelor de concurs - Descarca
 • Metodologia ocupare post Director CIFRA - Descarca

Anunt

Data Publicarii : 18 Septembrie 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in orasul  Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de cercetator stiintific I, posturi temporare si cu ocupare partiala, in domeniul Fizica, Stiinta Materialelor, in cadrul proiectului: PN-III-P4-ID-PCE-2016-0833 - Platforma de integrare nanomagnet-logica cu arii de jonctiuni de tunelare magnetica cu magnetizare inversata optic pentru memorii de tip spintronic si nanosenzori – NanoMagTronic.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.


Anunt

Data Publicarii : 06 Septembrie 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 10(zece) posturi de asistent de cercetare stiintifica, dupa cum urmeaza:

- 5 posturi asistenti cercetare stiintifica,  absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii;mecatronica), Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale);

- 2 posturi asistenti cercetare stiintifica (doctoranzi), domeniul  fizica, chimie, biologie pentru proiectul BIOSENZORI ELECTROCHIMICI NANOSTRUCTURATI PENTRU DIAGNOZA MEDICALA SI SCREENING DE COMPUSI CU PROPRIETATI FARMACEUTICE: DEZVOLTARE, CARACTERIZAREA SUPRAFATELOR SI APLICATII - NANOBIOSURF";

- 3 posturi asistenti cercetare stiintifica (doctoranzi), domeniul fizica starii condensate si a materialelor pentru proiectul "MATERIALE AVANSATE SPECIALE PE BAZA DE BOR SI DE PAMANTURI RARE - REBMAT".

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata.

            Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Concursul va avea loc dupa cum urmeaza : 

 • Proba scrisa : 11 Octombrie 2017, ora 9:00.
 • Proba orala : 12 Octombrie 2017, ora 9:00.

Anunt

Data Publicarii : 15 Mai 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in orasul  Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post  de cercetator stiintific gradul II, in  domeniul  chimie - fabricarea (metode umede, doctor blade, PVD) si caracterizarea celulelor fotovoltaice hibride.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Calendar desfasurare concurs:

Activitate

Perioada

Anuntarea concursului

15 mai 2017

Depunerea dosarelor

15 iunie 2017

Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic

16 iunie 2017

Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs

16 iunie 2017

Analiza dosarelor de catre comisia de concurs

19-23 iunie 2017

Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs

23 iunie 2017

Depunerea de contestatii pentru eventuale vici de procedura privind desfasurarea concursului

26-27 iunie 2017

Solutionarea contestatiilor

28-30 iunie 2017

Afisarea raspunsului la contestatii

30 iunie 2017

Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs

30 iunie 2017


Data Publicarii : 02 Februarie 2017

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in orasul  Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de inginer, care sa posede cunostinte de mecanica/criogenie/instalatii vid precum si preocupari privind achizitiile de componente aferente instalatiilor existente.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Concursul va avea loc pe data de 10 Aprilie 2017, ora 10:00, la sediul INCDFM.


Anunt

Data Publicarii : 07 Decembrie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in orasul  Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea  a 5(cinci) posturi de cercetator stiintfic gradul I  si 9 (noua) posturi  de cercetator stiintific gradul II,  in urmatoarele domenii: fizica, chimie, inginerie chimica, biochimie, ingineria materialelor, stiinta materialelor si nanomateriale, inginerie medicala.

Cerinte pentru toti candidatii:

 1. Participare la competitii de proiecte; implicare in coordonarea de proiecte de cercetare.
 2. Diseminarea rezultatelor științifice prin publicarea de articole în reviste cotate ISI, cărți/capitole in cărți, brevete de invenție precum şi prin participare la conferințe științifice.
 3. Deschiderea de noi direcții/linii de cercetare prin elaborarea de proiecte naționale şi internaționale.
 4. Implicarea activa în formarea de tineri cercetători.
 5. Expert evaluator la competitii de proiecte sau referent la jurnale de circulatie internationala.
 6. Implicare in activitati de dezvoltare a infrastructuri, de crestere a vizibilitatii institutului, de dezvoltare de aplicatii cu potential de comercializare, de valorificare a rezultatelor cercetarii in mediul privat.

Atributiile din fisa de post se regasesc la : Fise de post

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.

Calendar concurs pentru ocuparea posturilor de CS1, CS2

Activitate

Perioada

Anuntarea concursului

7 decembrie 2016

Depunerea dosarelor

6 ianuarie 2017

Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic

9 ianuarie 2017

Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs

10 ianuarie 2017

Analiza dosarelor de catre comisia de concurs

10-19 ianuarie 2017

Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs

20 ianuarie 2017

Depunerea de contestatii pentru eventuale vici de procedura privind desfasurarea concursului

23-24 ianuarie 2017

Solutionarea contestatiilor

27 ianuarie 2017

Afisarea raspunsului la contestatii

30 ianuarie 2017

Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs

31 ianuarie 2017


Anunt

Data Publicarii : 23 Septembrie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de tehnician in cadrul laboratorului de Materiale si Structuri Multifunctionale.

Cerintele postului sunt urmatoarele:

 • masuratori de parametri S in microunde
 • masuratori de materiale de microunde cu pierderi reduse si permitivitate electrica mare
 • masuratori ale antenelor in camera anecoica
 • pozitionare probe si lucru cu echipamentul THz
 • dezvoltare de soft de achizitie date pentru masuratorile in camera anecoica
 • stabilirea geometriei si simulari electromagnetice 2D si 3D

Concursul se va desfasura pe baza unui interviu in cadrul caruia vor fi verificate conditiile de calificare si abilitatile tehnice ale candidatilor, atat teoretice cat si practice.

Dosarul de concurs va cuprinde urmatoarele acte:

 • cerere de inscriere
 • CV
 • diploma de bacalaureat
 • adeverinta de vechime
 • copie carte identitate
 • scrisoare de intentie(maxim o foaie)

Dosarele de concurs se depun pana la data de 23 octombrie 2016.

Data concurs : Miercuri, 2 Noiembrie 2016.

Relatii la telefon: 021.369.01.85


Anunt

Data Publicarii : 13 Septembrie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 2 (doua) posturi de postdoctorand (pozitia de CS3) in cadrul proiectului POC P-37-689 - Biosenzori electrochimici nanostructurați pentru diagnoză medicală și screening de compuși cu proprietăți farmaceutice: dezvoltare, caracterizarea suprafețelor și aplicații – NANOBIOSURF, dupa cum urmeaza :

 • un post in domeniul Fizica, Chimie, Biochimie, Ingineria Materialelor - Candidatul câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare in dezvoltarea de biosenzori pe bază de materiale nanostructurate pentru detecţia de biomolecule de interes în diferite terapii şi în dezvoltarea de compuşi cu proprietăţi farmaceutice. Experiență în dezvoltarea şi caracterizarea de noi materiale de electrod şi modificarea acestora cu polimeri conductori pentru aplicații în domeniul biosenzorilor electrochimici; cunoștințe extensive de voltametrie, amperometrie, spectroscopie de impedanță electrochimă, microbalantă electrochimică cu cristale de cuarț; o buna cunoaștere a metodelor de imobilizare de biomolecule la suprafața electrodului. Obligatorie experienţă la nivel postdoctoral în laboratoare de cercetare din domeniu din străinătate, evidenţiată prin articole în jurnale ISI cu factor de impact ridicat, în calitate de prim autor.
 • un post in domeniul Fizica, Chimie, Biochimie, Ingineria Materialelor - Candidatul câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare in dezvoltarea de biosenzori pe bază de materiale nanostructurate pentru detecţia de compuşi cu proprietăţi farmaceutice. Este esențiala experiența în electrochimia proteinelor, a peptidelor şi biomoleculelor în general precum şi a compușilor cu proprietăți farmaceutice; cunoștințe extensive de electrochimie; o buna cunoaștere asupra caracterizării prin metode electrochimice a activității si inhibiției enzimatice pentru detecţia de noi substraţi şi de liganzi cu potenţial farmaceutic. Obligatorie experienţă la nivel postdoctoral în laboratoare de cercetare din domeniu din străinătate, evidenţiată prin articole în jurnale ISI cu factor de impact ridicat, în calitate de prim autor.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon 021.369.01.85/105.


Anunt

Data Publicarii : 16 August 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 14 (paisprezece) posturi de cercetator stiintific gradul III, in urmatoarele domenii: fizica, inginerie chimica, inginerie electronica si telecomunicatii.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Activitate

Perioada

Anuntarea concursului

16 august 2016

Depunerea dosarelor

16 august-16 septembrie 2016

Analiza dosarelor de catre secretariatul tehnic

19 septembrie 2016

Afisarea rezultatelor privind eligibilitatea candidatilor inscrisi la concurs

19 septembrie 2016

Analiza dosarelor de catre comisia de concurs

20-23 septembrie 2016

Afisarea notelor la dosar

23 septembrie 2016

Depunerea contestatiilor privind notarea dosarelor

26-27 septembrie 2016

Solutionarea contestatiilor

28-30 septembrie 2016

Afisarea raspunsului la contestatii

30 septembrie 2016

Proba orala

3-4 octombrie 2016

Afisarea rezultatelor si intocmirea raportului intermediar de catre comisia de concurs

4 octombrie 2016

Depunerea de contestatii pentru eventuale vici de procedura privind desfasurarea concursului

5-6 octombrie 2016

Solutionarea contestatiilor

7-11 octombrie 2016

Afisarea raspunsului la contestatii

11 octombrie 2016

Afisarea rezultatelor finale si intocmirea raportului final al comisiei de concurs

12 octombrie 2016

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.


Anunt

Data Publicarii : 16 August 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 6(sase) posturi de asistent de cercetare stiintifica, absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii; mecatronica),  Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale).

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata. Relatii la telefon: 021.369.01.85/105

Concursul va avea loc dupa cum urmeaza : 

 • Proba scrisa : 26 Septembrie 2016
 • Proba orala : 27 Septembrie 2016

Anunt

Data Publicarii : 16 August 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi de cercetator stiintfic gradul III, dupa cum urmeaza :

 • un post in  domeniul inginerie chimica - fabricarea (metode umede, doctor blade, PVD) si caracterizarea celulelor fotovoltaice hibride
 • un post in  domeniul - Fizica, Chimie, Inginerie Chimica, Ingineria Materialelor -  pozitia vacanta pentru un candidat cu cunostinte avansate de lucru folosind tehnici de depunere de tip CVD (chemical vapor deposition) care nu a fost ocupata - depuneri de straturi semiconductoare si dielectrice prin CVD, dezvoltare de dispozitive precum diode,  tranzistori sau senzori
 • un post in domeniul Fizica, Chimie, Biochimie, Ingineria Materialelor - Candidatul câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare in dezvoltarea de biosenzori pe bază de materiale nanostructurate pentru detecţia de biomolecule de interes în diferite terapii şi în dezvoltarea de compuşi cu proprietăţi farmaceutice. Experiență în dezvoltarea şi caracterizarea de noi materiale de electrod şi modificarea acestora cu polimeri conductori pentru aplicații în domeniul biosenzorilor electrochimici; cunoștințe extensive de voltametrie, amperometrie, spectroscopie de impedanță electrochimă, microbalantă electrochimică cu cristale de cuarț; o buna cunoaștere a metodelor de imobilizare de biomolecule la suprafața electrodului. Obligatorie experienţă la nivel postdoctoral în laboratoare de cercetare din domeniu din străinătate, evidenţiată prin articole în jurnale ISI cu factor de impact ridicat, în calitate de prim autor.
 • un post in domeniul Fizica, Chimie, Biochimie, Ingineria Materialelor - Candidatul câştigător va trebui să dezvolte tematici de cercetare in dezvoltarea de biosenzori pe bază de materiale nanostructurate pentru detecţia de compuşi cu proprietăţi farmaceutice. Este esențiala experiența în electrochimia proteinelor, a peptidelor şi biomoleculelor în general precum şi a compușilor cu proprietăți farmaceutice; cunoștințe extensive de electrochimie; o buna cunoaștere asupra caracterizării prin metode electrochimice a activității si inhibiției enzimatice pentru detecţia de noi substraţi şi de liganzi cu potenţial farmaceutic. Obligatorie experienţă la nivel postdoctoral în laboratoare de cercetare din domeniu din străinătate, evidenţiată prin articole în jurnale ISI cu factor de impact ridicat, în calitate de prim autor.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.

Angajarea se  face cu contract individual de munca pe perioada determinata 1 an, cu posibilitate de prelungire. Relatii la telefon: 021.369.01.85/105.


Anunt

Data Publicarii : 11 Iulie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post de inginer pentru dezvoltarea de aplicatii in domeniul senzorilor chemorezistivi de gaze, conform fisei postului (descrisa mai jos).
Dosarul de concurs trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:

- Cerere de inscriere
- C.V.
- Copii legalizate dupa diploma de licenta, foaia matricola, diploma de master
- Copie legalizata dupa certificatul de nastere
- Copie carte de identitate
- Copie carnet de munca/extras din REVISAL

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane in termen de 30 de zile de la data aparitiei anuntului.
Relatii la telefon 0213690185/105.

Personal tehnic inginer pentru dezvoltarea de aplicaţii în domeniul senzorilor chemorezistivi de gaze

Fişa postului

Diagnosticarea problemelor, utilizarea, repararea şi modernizarea echipamentelor ştiinţifice folosite în caracterizarea electrică a senzorilor de gaze.
Utilizarea şi întreţinerea de echipamente ştiinţifice uzuale, de tipul aparate de măsură şi control, dispozitive mecanice şi electrice.
Achiziţie şi prelucrare de date - reprezentări grafice (Origin).

Cunoştinţe teoretice şi abilităţi practice necesare

Cunoştinţe teoretice generale de fizica stării solide: structura cristalină reală – defecte structurale; concentraţia purtătorilor de sarcină – semiconductori intrinseci/extrinseci; conductibilitatea electrică a semiconductorilor.
Bibliografie: Fizica stării solide, partea I, Ioan Licea, Universitatea Bucureşti 1991.
Cunoştinţe teoretice generale de fizica suprafeţei: adsorbţia (fizisorbţia/chemosorbţia); conducţia suprafeţei, lucru de extracţie (metoda Kelvin).
Bibliografie: The Chemical Physics of Surfaces, S. Roy Morrison, Plenum Press, New York 1977.
Cunoştinţe de electrotehnică (tensiune electrică, curent electric, rezistenţă electrică, capacitate electrică).
Utilizare echipamente şi dispozitive electronice şi electrotehnice uzuale.
Operare PC (Office, Origin, Agilent VEE Runtime), plăci de control şi achiziţie de date.
Limba engleză tehnică: abilitatea înţelegerii textelor tehnice în limba engleză.
Experienţa anterioară în domeniu constituie un avantaj.

Examen

Interviu: CV-ul candidatului, întrebări din fizica semiconductorilor, fizica suprafetei şi electrotehnică.
Limba engleză tehnică: citirea şi traducerea unui text la prima vedere.

Proba practică: Circuit simplu de alarmare la prezenţa unui gaz periculos pentru un senzor chemorezistiv tip Taguchi (commercial) – schiţă.


Anunt

Data Publicarii :  08 Iunie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR anunta scoaterea la concurs a unui post de inginer, specializare inginerie mecanica sau inginerie industriala.

Cerinte:

 • minim 7 ani vechime;
 • abilitati de proiectare folosind programe de tip CAD;
 • cunostinte solide de lucru pe echipamente cu comanda numerica (strung, freza, etc.).

Dosarul trebuie sa cuprinda :

 • copie dupa diploma de absolvire (nivel master)
 • copie carnet de munca, extras din REVISAL
 • curriculum vitae
 • referinte de la locuri de munca anterioare.

Examenul va cuprinde un interviu si o proba practica (executia unei piese pe masini cu comanda numerica).

Posibilitati de dezvoltare in cariera:

 • acces la posturi de inginer dezvoltare tehnologica (IDT) pana la gradul IDT 3;
 • posibilitate doctorat pentru IDT 2 si IDT 1.

Data pana la care se primesc inscrieri: 30 septembrie 2016.


Job History


Anunt

Data Publicarii :  09 Iunie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 10(zece) posturi de asistent de cercetare stiintifica, absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Automatica si Calculatoare(specializare: automatica si informatica aplicata), Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei(specializari: electronica aplicata; tehnologii si sisteme de telecomunicatii; microelectronica, optoelectronica si nanotehnologii), Inginerie Mecanica si Mecatronica(specializari:mecanica fina si nanotehnologii; mecatronica),  Ingineria si Managmentul Sistemelor Tehnologice(specializari:nanotehnologii si sisteme neconventionale; robotica), Stiinta si Ingineria Materialelor(specializarea:stiinta materialelor), Chimie Aplicata si Stiinta Materialelor(specializari:stiinta si ingineria materialelor oxidice si nanomateriale; stiinta si ingineria polimerilor; controlul si expertiza produselor alimentare), Stiinte aplicate(specializare:inginerie fizica) sau Inginerie Medicala(Biomateriale si dispozitive medicale).

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, pana la data de 8 Iulie 2016.

Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata, 10 luni.


Anunt

Data Publicarii :  06 Iunie 2016

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.405A, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea a 15 (cinsprezece) posturi de cercetator stiintific.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, pana la data de 05 Iulie 2016.

Subiecte concurs cercetator stiintific - Descarca

CALENDAR CONCURS CERCETATOR STIINTIFIC

 

Actiune

Termen Limita

1. Publicarea anuntului pentru concurs

6 iunie 2016

2. Depunerea dosarelor candidatilor

5 iulie 2016

3.Verificarea dosarelor

6 iulie 2016

4. Examen scris

6 iulie 2016

5. Afisarea rezultatelor

6 iulie 2016

6. Examen oral

7-8 iulie 2016

7.Afisarea rezultatelor

11 iulie 2016

8.Depunerea contestatiilor

12-14 iulie 2016

9.Analizarea contestatiilor si raspuns

15-18 iulie 2016

10.Raport final

19 iulie 2016


Anunt

Data Publicarii :  17 Februarie 2016

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, cu sediul in str.Atomistilor nr.405A, loc.Magurele, judetul Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Director Economic.

Domeniul de activitate al INCDFM este stabilit prin Hotararea Guvernului nr.1006/2015, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1312/1996, privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor-INCDFM Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.7 din 6.01.2016, si este cel precizat in Regulamentul de Organizare si Functionare, anexa la Hotararea Guvernului nr.1006/2015.

Dosarele de concurs se depun sau se transmit pana la data de 17 Martie 2016, ora 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care functioneaza in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor , Biroul Resurse Umane.

Programul de desfasurare al concursului:

 

Actiune

Termen Limita

1. Publicarea anuntului pentru concurs

17 februarie 2016

2. Depunerea dosarelor candidatilor

17 martie 2016

3. Punerea la dispozitia membrilor comisiei de concurs a dosarelor candiatilor

23 martie 2016

4. Evaluarea dosarelor

28 martie 2016

5. Afisarea rezultatelor

28 martie 2016

6. Primirea contestatiilor

28-31 martie 2016

7. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns

31 martie-1 aprilie 2016

8. Sustinerea interviului

5 aprilie 2016

9. Afisarea rezultatelor interviului

5 aprilie 2016

10. Primirea contestatiilor

6-8 aprilie 2016

11. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns

11-12 aprilie 2016

12. Elaborarea rapoartelor comisiilor, supunerea spre aprobare

13-15 aprilie 2016

13 Emiterea deciziei de numire in functie

18 aprilie 2016

 

Locul de desfasurare al concursului/interviului: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact:tel.0213690185/105 si pavi@infim.ro.

Documente oferite spre consultare :

 

 • Regulamentul din 23.12.2015 de organizare şi funcţionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM - Descarca
 • Contract colectiv de munca la nivelul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM - Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Romana) - Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Romana) - Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Engleza) - Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Engleza) - Descarca
 • Lista de contracte de cercetare - dezvoltare in derulare - INCDFM - Descarca
 • Principalele acte normative aplicabile INCD - Descarca
 • Documentele necesare intocmirii dosarelor de concurs - Descarca
 • Metodologia ocupare post Director Economic - Descarca
 • Fisa postului Director Economic - Descarca

Anunt

Data Publicarii :  10 Februarie 2016

Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor, cu sediul in str.Atomistilor nr.405A, loc.Magurele, judetul Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea postului de Director Stiintific.

Domeniul de activitate al INCDFM este stabilit prin Hotararea Guvernului nr.1006/2015, pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr.1312/1996, privind infiintarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor-INCDFM Bucuresti, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.7 din 6.01.2016, si este cel precizat in Regulamentul de Organizare si Functionare, anexa la Hotararea Guvernului nr.1006/2015.

Dosarele de concurs se depun sau se transmit pana la data de 10 martie 2016, ora 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care functioneaza in cadrul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor , Biroul Resurse Umane

Programul de desfasurare a concursului:

Actiune

Termen Limita

1. Publicarea anuntului pentru concurs

10 februarie 2016

2. Depunerea dosarelor candidatilor

10 martie 2016

3. Punerea la dispozitia membrilor comisiei de concurs a dosarelor candiatilor

16 martie 2016

4. Evaluarea dosarelor

21 martie 2016

5. Afisarea rezultatelor

21 martie 2016

6. Primirea contestatiilor

21- 23 martie 2016

7. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns

24 - 25 martie 2016

8. Sustinerea interviului

28 martie 2016

9. Afisarea rezultatelor interviului

28 martie 2016

10. Primirea contestatiilor

29 – 31 martie 2016

11. Analizarea contestatiilor; afisare lista raspuns

4-5 aprilie 2016

12. Elaborarea rapoartelor comisiilor, supunerea spre aprobare

6-8 aprilie 2016

13 Emiterea deciziei de numire in functie

11 aprilie 2016

 

Locul de desfasurare al concursului/interviului: Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor.

Informatii suplimentare se pot obtine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact:tel.0213690185/105 si pavi@infim.ro.

Documente oferite spre consultare :

 • Regulamentul din 23.12.2015 de organizare şi funcţionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM - Descarca
 • Contract colectiv de munca la nivelul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM - Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Romana) - Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Romana) - Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Engleza) - Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Engleza) - Descarca
 • Lista de contracte de cercetare - dezvoltare in derulare - INCDFM - Descarca
 • Principalele acte normative aplicabile INCD - Descarca
 • Documentele necesare intocmirii dosarelor de concurs - Descarca
 • Metodologia ocupare post Director Stiintific - Descarca
 • Fisa postului Director Stiintific - Descarca

 


Anunt

Data Publicarii :  05 Octombrie 2015

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in oras Magurele str.Atomistilor, nr.105 bis, jud.Ilfov, organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • 7(sapte) posturi asistenti de cercetare stiintifica, absolventi ai Facultatii de Fizica, Chimie, Stiinta Materialelor sau Electronica si Telecomunicatii;
 • 3(trei) posturi de cercetator stiintific gradul III, dupa cum urmeaza : 1 post in domeniul stiinta suprafetelor1 post in domeniul biosenzorilor1 post in domeniul CVD(minim 3 ani la nivel de post-doc lucrat cu instalatii de tip CVD).

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

De asemenea, cerintele posturilor de CS 3 se pot consulta prin intermediul documentelor de mai jos:

Dosarele de concurs se depun la sediul INCDFM -Biroul Resurse Umane sau pe adresa pavi@infim.ro, pana la data de 05 Noiembrie 2015.

Concursul pentru ocuparea posturilor de cercetator stiintific gradul III, va avea loc pe data de 16.11.2015, ora 09:30.

Concursul pentru ocuparea posturilor de asistent de cercetare stiintifica, va avea loc dupa cum urmeaza:

 • Proba scrisa: 23.11.2015
 • Proba orala: 24.11.2015

 

English

National Institute of Materials Physics, with its headquarters at no. 105bis, Atomistilor str., Magurele, Ilfov County, organizes recruitment for the following positions:

 • 7 (seven) research assistants, Faculty of Physics, Chemistry, Materials Sciences or Electronics and Telecommunications graduates;
 • 3 (three) positions of Researcher III, as follows: 1 position in the surfaces science field1 position in the biosensors field1 position in the CVD field (experience of minimum of 3 years of working with CVD installations, at a post-doc level)

Information about the recruitment terms and the necessary paperwork can be found at: http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations.

Also, the requirements for the Researcher III positions, can be consulted with the help of the following documents:

The applications will be submitted at NIMP’s headquarters- Human Resources office, or at pavi@infim.ro, until November 5th 2015.

The competition for the posts of Researcher III, will take place on 16.11.2015, 09:30.

The competition for the posts of assistant scientific research, will take place as follows:

 • The written test : 23.11.2015
 • Oral examination : 24.11.2015

Data Publicarii :  15 Septembrie 2015

INCDFM organizeaza in data de 20.10.2015, ora 10:00 la sediul din Magurele – Ilfov, Str. Atomistilor nr. 105 bis, concurs pentru ocuparea unui post de INGINER CLEANROOM.
Concursul se va desfasura pe baza unui interviu in cadrul caruia vor fi verificate conditiile de calificare si abilitatile tehnice ale candidatilor, atat teoretice cat si practice.
 
Data limita de depunere a dosarelor de concurs este 15.10.2015 si se pot depune la sediul INCDFM sau la adresa de email: pavi@infim.ro .
 
Pentru mai multe detalii, va rugam sa consultati documentele de mai jos:

English

On October 20th 2015, at 10:00 A.M., NIMP organizes at its headquarters (No. 105bis Atomistilor street, Magurele, Ilfov county,) recruitment for the position of CLEANROOM ENGINEER.

The recruitment will be based on an interview in which the qualification requirements and technical abilities of the candidates, both theoretic and practical, will be verified.

You can find details about NIMP and its CleanRoom, at :  www.infim.ro si http://www.infim.ro/content/class-iso-1000-and-100-cleanroom-assembly.

The deadline for submitting applications is October 15th 2015 and can be handed over at NIMP's headquarters or submitted at the email address: pavi@infim.ro .

For more details, please consult the documents below :

Data Publicarii :  05 August 2015

Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice - Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare organizează concurs pentru ocuparea funcţiei de Director General la Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.73 din 4 februarie 2015 privind aprobarea Metodologiei de concurs pentru ocuparea funcţiei de director general la institutele naţionale de cercetare-dezvoltare, publicată în Monitorul Oficial  nr.112 din 12 februarie 2015, Partea I.

Adresa MECS - ANCSI nr. 2222 - Anunt concurs

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureşti are sediul în Magurele, Str. Atomiştilor nr. 105Bis, 077125 Ilfov, Romania.

Domeniul/obiectul de activitate este stabilit prin Hotărârea Guvernului nr. 1400 din 10 noiembrie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM Bucureştipublicată în Monitorul Oficial al României nr. 1051 din 25 noiembrie 2005, Partea I.

Dosarul de concurs se depune sau se transmite în data de 21.09.2015, ora limită 16.00, la secretariatul comisiei de concurs care funcţionează în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare-cu sediul în Bucureşti, Str. Mendeleev,  Nr. 21-25, Sector 1, Etaj 5, Camera 502.

Programul de desfăşurare a concursului:

Acţiuni

Termen limită

Publicarea anunţului pentru concurs

5.08.2015

Depunerea dosarelor candidaților

21.09.2015

Punerea la dispoziția membrilor comisiei de concurs a dosarelor candidaților: evaluarea dosarelor / selectarea candidaţílor

 22-28.09.2015

Afişarea rezultatelor

28.09.2015

Primirea contestaţiilor

28- 30.09.2015

Analizarea contestaţiilor/ afişare listă/ răspuns contestatari

30.09-2.10.2015

Susţinerea interviului

5.10.2015

Afişarea rezultatelor interviului

5.10.2015

Primirea contestaţiilor

6-8.10.2015

Soluţionarea contestaţiilor, afişarea şi transmiterea răspunsului la contestaţii

9-13.10.2015

Elaborarea raportului întocmit de comisia de concurs și supunerea acestuia aprobării conducătorului organului administrației publice centrale.

13-16.10.2015

 

Emiterea ordinului de numire în funcția de director general

maximum 23.10.2015

 

Locul de desfăşurare a interviului: în data de 5.10.2015 - începând cu orele 10.00, la Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare–Etaj 5, Camera 510.

Informaţii suplimentare se pot obţine la secretariatul comisiei de concurs. Datele de contact sunt: 021.312.87.64 şi secretariat.ddpi@ancs.ro

Documentele oferite spre consultare sunt disponibile la secretariatul comisiei de concurs precum şi pe paginile de internet: www.research.ro  şi http://www.infim.ro.

Documente oferite spre consultare :

 • Hotărârea nr. 1312/1996 privind înfiinţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM - Descarca
 • Hotărârea nr. 1400/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM - Descarca
 • Regulamentul din 10.11.2005 de organizare şi funcţionare a Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM - Descarca
 • Contract colectiv de munca la nivelul Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor - INCDFM - Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Romana) - Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Romana) - Descarca
 • Raport Anual 2013 INCDFM (Engleza) - Descarca
 • Raport Anual 2014 INCDFM (Engleza) - Descarca
 • Bilant INCDFM 2013 - Descarca
 • Bilant INCDFM 2014 - Descarca
 • Indici de performanta (oferta manageriala) - INCDFM - Descarca
 • Lista de contracte de cercetare - dezvoltare in derulare - INCDFM - Descarca
 • Balanta de verificare la  30-06-2015 - INCDFM - Descarca
 • Situatia Patrimonului la 30-06-2015 -  INCDFM - Descarca
 • Situatia economico-financiara pentru anul in curs - INCDFM - Descarca
 • Contracte de cercetare 2015-2016 - INCDFM - Descarca
 • Principalele acte normative aplicabile INCD - Descarca

Data Publicarii : 02 Iunie 2015

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in str.Atomistilor 105 bis, Magurele, jud.Ilfov,  organizeaza concurs de angajare pentru ocuparea a 5 posturi de asistenti de cercetare stiintificaabsolvent al Facultatii de Fizica, Chimie sau Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor si media anilor de studiu (fara nota de licenta) sa fie minim 7.

Conditiile de concurs si actele necesare inscrierii le puteti consulta la http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations  :

 • Concursul  se va desfasura in zilele de :
  • 20 Iulie 2015, ora 9.00, proba scrisa.
  • 21 Iulie 2015 ora 9.00 , proba orala. 

Data limita pentru depunerea dosarelor este : 03 Iulie 2015. Angajarea se face cu contract individual de munca pe perioada determinata. Relatii la telefon 021.369.01.85/105.


Data Publicarii :  02 Octombrie 2014

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in str.Atomistilor 105 bis, Magurele, jud.Ilfov,  organizeaza concurs pentru ocuparea urmatoarelor posturi : 

 • 5  posturi de cercetător științific gradul I în domeniul Fizica, din care :

  •  4 posturi specialitatea Fizica Starii Condensate;

  • 1 post in specialitatea Fizica Teoretica.

 • 8 posturi de cercetator stiintific gradul II, din care :

  •  5 posturi in domeniul Fizica, specialitatea Fizica Starii Condensate;

  • 1 post in domeniul Chimie, specialitatea Stiinta Suprafetelor si Interfetelor;

  • 1 post in domeniul Inginerie Chimica, specialitatea Sinteza Materialelor Nanostructurate;

  • 1 post in domeniul Ingineria Materialelor, specialitatea Preparare de Materiale prin Metode Fizice.

Concursul se va desfășura conform Legii 319/2003 privind Statutul  personalului de cercetare-dezvoltare.

Dosarele de concurs se depun în termen de 30 de zile de la data apariției anunțului, la Compartimentul Resurse Umane al institutului.

De asemenea, dosarele de concurs se vor trimite si la adresa de e-mail : pavi@infim.ro .

Regulamentul de concurs poate fi consultat pe adresa : http://www.infim.ro/page/rules-and-regulations

Informații suplimentare se pot obține de la Compartimentul Resurse Umane al institutului, la telefon 021.369.01.85/105.


Data Publicarii : 11 Septembrie 2014

INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU FIZICA MATERIALELOR, cu sediul in str.Atomistilor 105 bis, Magurele, jud.Ilfov,  organizeaza concurs de angajare pentru ocuparea urmatoarelor posturi:

 • pentru asistenti de cercetare stiintifica : sa fie licentiat al Facultatii de Fizica, Chimie sau Facultatea de Stiinta si Ingineria Materialelor si media anilor de studiu (fara nota de licenta) sa fie minim 8.
  • Concursul  se va desfasura in zilele de : - 16 octombrie 2014, ora 9.00, proba scrisa care consta in probleme de chimie si  fizica generale (mecanica, electricitate, termodinamica si optica) si 17 octombrie 2014 ora 9.00 , interviul
 • pentru ingineri : sa fie licentiat al unei facultati cu profil adecvat postului.
  • Concursul va avea loc pe data de 17 octombrie 2014, ora 9.00 si se va desfasura pe baza de interviu, in baza actelor de la dosar, cu intrebari din domeniul specific, verificarea cunostintelor de limba engleza (nivel intelegere texte tehnice in lb. engleza) si o proba practica pentru a demonstra familiarizarea candidatului cu activitati si echipamente specifice postului.                             

Actele necesare pentru concurs:

a) Cerere de înscriere la concurs, adresată Directorului General al INCDFM

b) Curriculum Vitae după modelul Europass;

c) Carte de identitate(copie si original) ;

d) Certificat de nastere (copie si original);

e) Certificat de căsătorie, daca este cazul (copie si original);

f)  Acte de studii (diploma de bacalaureat, licentă/masterat si foia matricolă), (copie si original);

 

Data limita pentru depunerea dosarelor este : 11 Octombrie 2014. Angajarea se  face cu contract individual de munca pe perioada determinata. Relatii la telefon 021.369.01.85/105.