Biosenzorii si rolul acestora in domeniul sanatatii

Biosenzorii si rolul acestora in domeniul sanatatii

Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM) va organiza vineri, 30 martie 2018, în Sala de Seminar a INCDFM, începând cu ora 900, workshopul intitulat “Biosenzorii și rolul acestora în domeniul sănătății”.

Evenimentul are ca obiectiv prezentarea ofertei de expertiză a INCDFM și a rezultatelor deja obținute de specialiștii din INCDFM în domeniul senzorilor care au aplicații în domeniul sănătății precum și identificarea și stabilirea a noi colaborări între INCDFM și IMM-urile din România în cadrul proiectului, de tip Parteneriate pentru transfer de cunoștințe, cu titlul “Analize fizico-chimice, material nanostructurate și dispozitive pentru aplicații în domeniul farmaceutic și medical din România” (cererea de finanțare nr. 58/05.09.2016 (ID-P-40-345)), finanțat în cadrul Programului Operațional de Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa prioritară 1- Cercetare, Dezvoltare tehnologică și Inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, acțiunea 123.

Programul evenimentului poate fi consultat la adresa: http://www.infim.ro/POC-2014-2020/AMD-FARMA-MED-RO/workshop/ 

Pentru participare vă rugăm să completați formularul de înregistrare existent pe pagina web a evenimentului: Inregistrare Workshop